Misja i Cele

Celami Stowarzyszenia są:

 

  • integracja pracowników służb bhp z regionu dawnego województwa częstochowskiego,
  • wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy zawodowej członków Stowarzyszenia,
  • reprezentacja i obrona interesów zawodowych członków Stowarzyszenia,
  • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • troska o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej członków Stowarzyszenia,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prano-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Częstochowski Oddział OSPSBHP skupia obecnie ponad 50 członków - specjalistów z dziedziny BHP, P.POŻ, HACCP, Ochrony Środowiska oraz z zakresu Prawa Pracy.
 

Kwalifikacje naszych członków zostały docenione między innymi na Zjeździe Delegatów w październiku 2007 roku - wówczas to Pan Andrzej Nowak został wybrany na stanowisko Wiceprezesa w Zarządzie Głównym OSPSBHP, natomiast Pan Lech Bulski został członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Pan Andrzej Nowak funkcję V-ce Prezesa ZG OSPSBHP pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.