Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Adres:
42-218 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 13/15 13/15


Email:
czestochowa@ospsbhp.pl


Telefon:
Tel: 605192061